Sürekli Bilgilendirme Formu

BİLDİRİM FORMU
01.07.2020 / 31.12.2020)
Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sorumlu değerleme uzmanı olup olmadığı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Ebru Öz Sorumlu Değerleme Uzmanı 900.000,00 TL 60.00
Eda Öz Sorumlu Değerleme Uzmanı 450.000,00 TL 30.00
Habib Özer Öz 120.000,00 TL 8.00
Hasan Sinan Alp 15.000,00 TL 1.00
Hakan Gürses 15.000,00 TL 1.00
Toplam Toplam
1.500.000,00 TL 100.00

 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı soyadı Görevi
Ebru Öz Yönetim Kurulu Başkanı
Eda Öz Yönetim Kurulu Başkanı Vekili
Habib Özer Öz Yönetim Kurulu Üyesi
DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş. Denetçi

 

Değerleme Kadrosu (Sorumlu Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanı)
Adı soyadı Lisans Belgesi Tarih/No Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih
Ebru Öz 31.01.2005/400222 18.08.2003
Eda Öz 02.05.2007/400494 31.12.2006
Hakan Gürses 19.03.2008/400740 26.06.2009
Hasan Sinan Alp 25.07.2003/400008 27.05.2008
Muharrem Erinç Barış 08.12.2010/401538 25.07.2005
Osman Yüksel 01.04.2011/401662 18.07.2006
Hüseyin Aksoy 22.07.2015/404668 22.07.2015
Celalettin Yavaş 17.06.2014/402855 9.07.2014
Nafia Karaman 09.01.2015/403435 19.01.2015
Gülçin Moray 21.07.2017/407142 15.08.2017
Yunus Çalışkan 18.01.2018/407926 7.03.2018
Özge Demir 17.08.2018/410454 16.10.2019
Hacı Mehmet Vuran 28.07.2016/405770 27.12.2019
Doğan Tuğberk Özkaynak 17.01.2018/407714 27.12.2019
Meriç Öztürk 12.07.2017/406758 5.03.2020
Mustafa Emrah Koyukan 27.01.2015/403604 14.04.2020
Eyüp Ocak 19.12.2017/407476 1.06.2020
Nalan Saray 11.08.2020/911989 26.10.2020
Tuncer Saray 11.08.2020/911784 26.10.2020
Kübra Deneri 08.12.2019/908494 14.09.2020
Gülbenk Balta 25.12.2016/406485 24.07.2020
Yavuz Perpelek 29.12.2013/402822 24.07.2020
Sabetullah Kaya 28.06.2018/410318 11.11.2020
Hacı Kahraman 10.12.2017/407987 11.11.2020
İsmail Kılınç 01.06.2018/410473 9.12.2020
Muhammed Çam 12.07.2020/910358 14.09.2020
Aslı Gül Güleroğlu 25.01.2018/408341 30.12.2020

 

Merkez ve Şubelerin İletişim Bilgileri
Merkez veya/Şube İl İlçe Adres Telefon İrtibat Kişisinin Adı Soyadı
1 Merkez Ankara Çankaya Eskişehir Yolu 9.Km Tepe Prime Plaza B Blok No:58-59 0312 236 26 10 Cengiz Çeliker
2 İstanbul Şube İstanbul Beşiktaş Nispetiye Mah.Nispetiye Cad. No:24/17 Beşiktaş 0212 268 40 30 M.Erinç Barış
3 İzmir Şube İzmir Konak Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15/421 Konak 0232 421 18 42 Nafia Karaman
4 Samsun Şube Samsun Canik Yenimahalle Mah. Emek Cad. No:45 B/72 Canik Muhammed Çam
5 Şanlıurfa Şube Şanlıurfa Haliliye Osmangazi Mah.. 396.Sok. No:3 A Haliliye 0414 312 33 48 Yunus Çalışkan
6 Adana Şube Adana Seyhan Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi Sitesi A Blok No:18/807 Tuncer Saray
7 Van Şube Van İpekyolu Hafiziye Mah. Neva Sok. Kaya Kent Blok No:4/15 Sabetullah Kaya

1)Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar için değerleme raporu hazırlanması sözkonusu olabilecek işlemlere ilişkin örnekler aşağıda belirtilmektedir:

a) III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 34’üncü maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
b) III-52.3 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 28’inci maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
c) II-17.1 sayılı “”Kurumsal Yönetim Tebliği””nin “”İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler”” başlıklı 9’uncu ve “”Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler”” başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
ç) II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”’nin 5’inci maddesinde sayılan işlemler kapsamında hazırlanan raporlar,
d) Özel durum açıklamalarına konu olan raporlar,
e) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları tarafından kamuya açıklanan ve/veya Kurul’a iletilen finansal raporların hangi kaleminde gösteriliyor olursa olsun gayrimenkul, gayrimenkul projesi, bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar gibi konularda hazırlananlar ile varlıkların değer düşüklüğünün ve/veya karşılık ayrılmasına gerek olup olmadığının tespiti vb. amaçlarla hazırlanan değerleme raporları,
f) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı ve/veya kamuyu aydınlatma belgelerinin onayı amacıyla Kurul’a yapılan başvurularda sunulan değerleme raporları.”

2) Yukarıdaki maddedeki gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması gerekli durumlar örnek olarak sunulmuştur. Sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası aracı ihraççıları, halka açık ortaklıklar için hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarının esas olarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış oldukları kabul edilmelidir. Bu kapsamda, müşteri ile yapılan sözleşmede, talep edilen değerlemenin konusu ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bir iş olup/olmadığı açık olarak belirtilmelidir. Herhangi bir tereddüt halinde ilgili değerleme raporunun kapsamı ile ilgili olarak müşteri şirketten gerekli açıklama alınmalıdır. Kredi teminatına konu olan gayrimenkullere ilişkin olarak bankalar tarafından yaptırılan değerleme işlemleri sermaye piyasası mevzuatı kapsamına girmemektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, Raporun konusu 1 nolu açıklamada yer alan konulardan hangisine giriyorsa açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.

3) Raporu hazırlayan değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır, raporun hazırlanmasına yardımcı olan diğer personele yer verilmeyecektir.

4) Raporu hazırlayan sorumlu değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır.

5) Hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu sonucunda bulunan değer belirtilecektir.