Lal Gayrimenkul Değerleme Müşavirlik A.Ş., 1996 yılında gayrimenkul, inşaat ve müşavirlik hizmeti vermek üzere Ankara merkezli olarak çalışmaya başlamıştır. Son yıllarda artan iş talebi ve büyümekte olan inşaat sektörü konusunda yaptığı çalışmalar ve bilgi birikimi, sahip olduğu uzman kadrosunu gayrimenkul değerleme alanında çalışmaya yöneltmiştir.

LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:35 sayılı ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin   Esaslar   Hakkında   Tebliğ’   çerçevesinde, Kurul   Karar

 

 

 

Organı’nın 21.09.2007 tarih ve 34/982 sayılı toplantısında, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır. Titiz çalışma sonucu ortaya çıkan kaliteli hizmet sebebiyle Lal Değerleme, alanında tercih edilen bir firma haline gelmiştir. Gayrimenkul değerlemesinin; belirli kanunlar çerçevesinde ve bilirkişi tarafından, mesleki mevzuat ve etik kurallara dayanarak yapılması gerekliliğinin doğması ile birlikte SPK Lisansının önemi ortaya çıkmıştır.

Hedefimiz, sürdürülebilir gelişme ile büyüyerek, ülkemizde ve tüm dünyada gayrimenkul değerleme hizmeti vermektir.


 

Son Haber

Bulunduğunuz Yer  : Ana Sayfa Kurumsal